• 16464272_ml
    New Lasalle Pizzeria

    (514) 366-8520

Pizzas

menupizza
Tomato, cheese
10.50

Submarines

menusubs
Steak & Pepperoni (cheese)
11.95

Club Sandwiches

menucassecroute
Club Sandwich
10.95